googlef47e246ef92d1b5a.htm

เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า AMEDA ULTRA ใหม่

เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าของ Ameda

ปรับรอบ(ความถี่)ในการปั๊มได้ 30-60 รอบ / นาที และสามารถปรับแรงในการปั๊มได้ตั้งแต่ 0.330 mbar ซึ่งระยะเริ่มต้นความถี่และความแรงที่ต่ำกว่า ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดี คุณแม่ที่ปั๊มน้ำนมในช่วงเวลาเต้าคัด จึงบอกต่อถึงความนุ่มนวลของ Ameda

 ปั๊มสองเต้าได้พร้อมกันจึงประหยัดเวลาได้มากกว่า และ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมของคุณแม่ได้

การทำงานเป็นระบบกระบอกสูบ ปั๊มนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ เสียงเบา ปราศจากปัญหาเครื่องร้อนหรือเครื่องไหม้ และสามารถใช้เครื่องติดต่อกันได้อย่างไม่จำกัดเวลา

  ปุ่มปรับความแรงและความถี่มีความละเอียดสูง สามารถปรับเครื่องได้หลากหลาย คุณแม่แต่ละท่านต้องการ

 ชุดอุปกรณ์ปั๊มที่มีถ้วยซิลิโคนเป็นปราการกั้นระหว่างน้ำนมในขวดกับสายสูบ ไม่ให้ติดต่อกันได้ จึงป้องกันน้ำนมไม่ให้ปนเปื้อนสู่สายสูบและตัวเครื่อง อันเป็นสามารถเหตุของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย คุณแม่จึงมั่ันใจในความสะอาดและไม่ต้องกังวลว่าเครื่องที่เช่าจะปนเปื้อน

Visitors: 23,207